Eef Van Looij

Eef Van Looij


  • Klinisch psycholoog
  • Adolescenten en (jong)volwassenen
  • Individuele begeleiding en psychodiagnostisch onderzoek


Eef van Looij studeerde af als Klinisch Psychologe aan de Universiteit van Gent. Ze werkte al in het Buitengewoon Lager Onderwijs met kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders. Daarnaast deed ze ervaring op in een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Hier gaf ze ondersteuning aan kinderen met verscheidene moeilijkheden en voerde ook diagnostisch onderzoek uit. Verder volgt ze sinds september 2019 een bijkomende opleiding in de Oplossingsgerichte Therapie.


Binnen Itos vzw staat ze in voor diagnostisch onderzoek en individuele therapie bij adolescenten en jongvolwassenen. Binnen de begeleiding is ze graag een vertrouwenspersoon met een goed luisterend oor. Vanuit een oplossingsgericht kader hecht ze veel belang aan kwaliteiten van mensen en wil deze opnieuw gaan ontdekken of meer leren in te zetten. Ook cognitief gedragstherapeutische principes komen terug in de gesprekken. Samen met de cliƫnt(en) wordt er gekeken welk soort benadering het meest helpend is. Er wordt uitgegaan van de eigenheid van elke mens en deze wordt vooropgesteld.

 


Erkend en gecertificeerd klinisch psycholoog.