Griet Noels

Griet Noels


  • Orthopedagoog, creatief therapeut
  • Adolescenten, volwassenen
  • Individuele begeleiding, gezinsbegeleiding


Griet Noels is sinds 2006, als bachelor in de orthopedagogie werkzaam binnen de bijzondere jeugdzorg. Daar begeleidt ze hoofdzakelijk adolescenten en/of hun gezinnen. Griet is vertrouwd met diverse psychotherapeutische stromingen en blijft zich bijscholen. Ze is tevens yogadocent en volgde een opleiding adem -en lichaamswerk en psychodrama. In 2013 behaalde ze haar diploma van creatief therapeut en sindsdien werkt ze ook als zelfstandig psychotherapeut.


Binnen Itos vzw staat ze in voor het begeleiden van adolescenten, volwassenen en gezinnen die op één of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling en/of in hun dagelijkse leven. Ze werkt vanuit  een holistisch denkkader en zet creatieve media in om een situatie te (her)bekijken. Deze media kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van een klacht en de manier waarop we ermee omgaan. Ze werkt steeds vanuit de actuele hulpvraag en daaraan gekoppelde doelstellingen.