Itos Wetteren

Welkom op onze website !

ITOS vzw staat voor “Interdisciplinair Team voor Ontwikkelingsproblemen en Studiebegeleiding”. We zijn een ervaren en enthousiast team dat opgericht werd om kinderen, jongeren en volwassenen met diverse moeilijkheden te ondersteunen. Dit doen we via diagnostisch onderzoek, therapie, begeleiding en advies binnen de verschillende disciplines (psychologen, logopedist, creatief therapeut, kinder- en jeugdpsychiater, psychiater).

Er wordt multidisciplinair onderzoek uitgevoerd wanneer er een vermoeden is van ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornis, concentratiestoornis (AD(H)D), gedragsstoornis, Gilles de la Tourette, NLD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, hechtingsstoornis) of wanneer er sprake is van emotionele problemen, faalangst,…

Door de aanwezigheid van een kinder- en jeugdpsychiater en een psychiater in ons team kan er na onderzoek een officiële diagnose van een ontwikkelingsstoornis gesteld worden en worden de nodige attesten in orde gebracht.

ITOS vzw is opgericht om tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten in de hulpverleningssector en onze doelstelling is er dan ook op gericht om zo snel mogelijk uw hulpvraag te beantwoorden. Een eerste afspraak kan gemaakt worden binnen de maand na de aanmelding.

Een eerste overzicht van onze werking kunt u alvast vinden op deze website.