Onderzoek bij kinderen en adolescenten

Aanmelding bij ITOS vzw via telefoon of e-mail

Er kan meteen een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Intakegesprek

We concretiseren de hulpvraag met de ouders en proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind en zijn/haar ontwikkeling. Op het einde van dit gesprek wordt beslist welke onderzoeken wenselijk zijn en wordt u op de hoogte gebracht van de kostprijs. De volgende afspraken worden ingepland.

Alle onderzoeken worden uitgevoerd bij uw kind

Deze onderzoeken kunnen zijn: Intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, testen rond planningsvaardigheden en geheugen, belevingsonderzoek, schoolobservatie, logopedisch onderzoek, gesprek bij de kinder- en jeugdpsychiater.

Overleg

Alle betrokken teamleden scoren de testen, maken hun verslagen, overleggen en komen zo tot een besluit.


Eindgesprek

In het eindgesprek bij de psycholoog worden de resultaten en de eventuele diagnose besproken. Er wordt advies gegeven en er is ruimte voor het beantwoorden van uw vragen. U krijgt het onderzoeksverslag en de nodige attesten meteen mee naar huis.