Vorming

Jaarlijks organiseert Itos vzw twee vormingsdagen voor leerkrachten rond thema's die te maken hebben met ontwikkelingsstoornissen.  Het is ook  mogelijk dat één van onze medewerkers op school een vorming komt geven rond een bepaald thema. Voor meer informatie hierover kunnen jullie steeds terecht op info@itoswetteren.be