Onderzoek bij volwassenen

Aanmelding bij ITOS vzw via telefoon of e-mail

Er kan meteen een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Intakegesprek met een psychiater of psycholoog

We concretiseren uw hulpvraag in dit gesprek. Er wordt samen beslist of verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Op het einde van dit gesprek wordt u op de hoogte gebracht van de kostprijs. De volgende afspraken worden ingepland.

Overleg

Alle betrokken teamleden scoren de testen, maken hun verslagen, overleggen en komen zo tot een besluit.


Eindgesprek

In het eindgesprek bij de betrokken psycholoog worden de resultaten en de eventuele diagnose besproken. Er wordt advies gegeven en er is ruimte voor het beantwoorden van uw vragen. U krijgt het onderzoeksverslag en de nodige attesten meteen mee naar huis.

Alle onderzoeken worden uitgevoerd

Deze onderzoeken gebeuren door een psycholoog, dit kan inhouden:  intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, testen rond planningsvaardigheden en geheugen, belevingsonderzoek. Uitzonderlijk is er ook een onderzoek bij de logopediste nodig.