Leerproblemen

Leerproblemen:


Logopedische begeleiding bij kinderen met een leerstoornis is van essentieel belang om kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven binnen het normale lagere onderwijs. Kinderen kunnen problemen ervaren met het lezen, schrijven en rekenen. Intensieve logopedie kan hen helpen hun achterstand in te halen of te compenseren.


Bij dyslexie hebben kinderen moeite om geschreven taal vlot te interpreteren. Zij lezen traag en/of blijven met veel fouten lezen. Hierdoor halen zij een lager leesniveau dan wat van hun verwacht wordt op basis van de intelligentie gegevens.


Bij dysorthografie hebben kinderen moeite om de geschreven taal te produceren. Het probleem kan zich op verschillende vlakken situeren. Zo zien we regelmatig problemen met de koppeling tussen klanken en letters en moeite met het toepassen van de spellingsregels.


Bij dyscalculie situeren de problemen zich op vlak van het aanleren van de rekenvaardigheden. Kinderen hebben moeite met beheersen van getallen, met het automatiseren van bewerkingen en het begrijpen en toepassen van rekenprocedures.