Algemene communicatietherapie

Algemene communicatietherapie


Binnen een algemene ontwikkelingsstoornis zoals autisme ervaren kinderen en jongeren problemen op vlak van communicatie en sociale interacties. Daarnaast zien we vaak problemen op vlak van taalinterpretatie met betrekking tot figuurlijke taal en humor. Binnen de logopedische therapie kan communicatietraining opgestart worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leefwereld van het kind of de jongere. Belangrijke aspecten van communicatie zijn wederkerigheid, non-verbale interpretaties en empathie.