Griet Vermeiren

Griet Vermeiren


  • Klinisch psycholoog
  • Adolescenten en volwassenen
  • Psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding, groepsbegeleiding


Griet Vermeiren studeerde als psychologe af aan de UGent in 2004. Sindsdien is handelingsgerichte diagnostiek bij adolesenten en (jong)volwassenen de rode draad in haar loopbaan.


Binnen Itos vzw staat ze in voor diagnostisch onderzoek en individuele therapie bij adolescenten en volwassenen. Ze werkt sterk vraaggericht en hanteert voornamelijk principes uit de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Verder geeft ze de oudercursus 'autistisch waarnemen en denken' voor ouders wiens kind de diagnose autismespectrumstoornis kreeg.

 


Erkend en gecertificeerd klinisch psycholoog.