Hannelore Bruylant

Hannelore Bruylant


  • Klinisch psycholoog
  • Kinderen en adolescenten
  • Psychodiagnostisch onderzoek, individuele begeleiding en groepsbegeleiding


Hannelore Bruylant studeerde Klinische Psychologie aan de UGent. Ze specialiseerde zich verder in speltherapie door een tweejarige opleiding Spel en Beeld in de Integratieve Psychotherapie. Momenteel volgt ze de postgraduaatopleiding Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Hannelore werkte reeds in het Buitengewoon Secundair en Buitengewoon Lager Onderwijs met kinderen met autismespectrumstoornissen en emotionele of gedragsstoornissen.


Bij Itos vzw staat ze in voor diagnostisch onderzoek en individuele therapie bij kinderen en adolescenten. Hiernaast geeft ze ook groepsbegeleiding voor deze doelgroep. Bij de individuele therapie wordt een veilige plek gecreëerd waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om hun ervaringen en belevingen in spel of beeld te brengen.


Erkend en gecertificeerd klinisch psycholoog.